Použití nástroje Odsadit entity

Chcete-li vytvořit odsazení skici:

  1. V otevřené skice vyberte jednu nebo více entit skici, modelovou plochu nebo modelovou hranu.
  2. Klepněte na tlačítko Odsadit entity Tool_Offset_Entities_Sketch.gif (panel nástrojů Skica) nebo na položku nabídky Nástroje > Nástroje skici > Odsadit entity.
  3. Zadejte vlastnosti ve správci PropertyManager Odsadit entity. Jakmile klepnete do grafické plochy, je odsunutá entita hotova. Parametry zadejte před klepnutím do grafické plochy.
  4. Klepněte na tlačítko PM_OK.gif nebo kamkoli do grafické plochy.
    Mezi novou entitou skici a vybranou entitou je vytvořen vztah Odsadit entity sketch_relation_Offset_Entities.gif. Pokud se původní entita změní, nová entita se aktualizuje, aby bylo dodrženo odsazení.
    Pokud vytváříte součást nebo prvek v kontextu sestavy a je zaškrtnuto políčko Nevytvářet odkazy vně modelu v nabídce Nástroje > Možnosti > Vnější odkazy , nebudou výše popsané vztahy skici vytvořeny.