Vytvoření kót délky dráhy

Můžete nastavit kótu délky dráhy pro řetěz entit skici. Kótu můžete nastavit jako řídící, aby se při tažení entit konzistentně měnila délka dráhy.

Vytvoření kóty délky dráhy:

  1. Klepněte pravým tlačítkem na skicu a klepněte na možnost Kóty > Délka dráhy Tool_Path_Length_Dimension.
  2. V grafické ploše vyberte stejnolehlé navzájem se dotýkající entity skici a tvoří souvislý řetězec.
  3. Klepněte na ok.png.

    Path_Length_Dimensions

    Zobrazí se radiální kóta a je upevněna na dráhu.

  4. Chcete-li změnit délku dráhy, poklepejte na příslušnou kótu a do dialogového okna Upravit zadejte novou hodnotu.
    Na tuto kótu můžete odkazovat v uživatelských vlastnostech, konfiguracích, rovnicích nebo tabulkách, a to včetně konfiguračních tabulek a kusovníků.