PropertyManager Vlastnosti dráhy

Jak otevřít správce PropertyManager Vlastnosti dráhy:

V režimu Upravit skicu, vyberte entity skici, které jsou součástí již vytvořené dráhy.


sketch_entity_with_path.gif

Existující vazby

Zobrazuje vztahy mezi entitami skici, které tvoří dráhu, a entitami skici, se kterými je tato dráha v interakci. Například vačka (entity skici, které tvoří dráhu) a její zdvihátko ventilu mají mezi sebou tečnou vazbu.
cam_follower_tangency.gif

Definice

Klepněte na Upravit dráhu, abyste mohli:
  • Přidat entity skici k vytvoření dráhy. K tomu dojde po výběru entity skici a klepnutí na tlačítko Vytvořit dráhu Tool_Make_Path_Sketch.gif (panel nástrojů Skica) nebo na položku nabídky Nástroje > Nástroje pro skici > Vytvořit dráhu.
  • Zobrazit entity skici, které tvoří existující dráhu.
  • Zvolené entity skici budou zvýrazněny na grafické ploše.
  • Odstranit z dráhy entity skici.
    Pokud odstraněné entity skici přeruší řetězec entit skic, musíte dráhu vytvořit znovu.

Kóta délky dráhy

Zobrazí kótu délky trasy.

Vyberete-li možnost Řídící, bude kóta fungovat jako řídící kóta; nyní můžete nastavit délku trasy.

Na tuto kótu můžete odkazovat v uživatelských vlastnostech, konfiguracích, rovnicích nebo tabulkách, a to včetně konfiguračních tabulek a kusovníků.