PropertyManager Dráha

Jak otevřít správce PropertyManager Dráha:

Ve správci PropertyManager Definice v nabídce Vlastnosti dráhy klepněte na Upravit dráhu.

Vybrané entity

Přidáním entit skici, které jsou stejnolehlé a navzájem se dotýkají, vytvořte dráhu.

Zvolené entity skici budou zvýrazněny na grafické ploše.