Přehodnotit kóty při přetažení/přesunutí

Kóty můžete přehodnotit přetažením entit skici pomocí myši. Jakmile přetažení ukončíte, budou kóty skici zaktualizovány. Budou i nadále řídicími kótami a aktualizují se v dílu, sestavě a výkresu.

Tuto funkci můžete povolit pomocí nastavení možnosti ve všech dokumentech nebo jen v aktivním dokumentu.

Aktivace kót při přetahování u všech dokumentů

Chcete-li nastavit možnost ve všech dokumentech:

  1. Klepněte na Možnosti (základní panel nástrojů) nebo na Nástroje > Možnosti. Na záložce Možnosti systému vyberte Skicu.
  2. Vyberte Přehodnocení kót při přetažení/přesunutí a klepněte na položku OK.

Aktivace kót při přetahování v aktivním dokumentu

Chcete-li povolit funkci v aktivním dokumentu:

Klepněte na položky Nástroje > Nastavení skici > Přehodnocení kót při přetažení/přesunutí.

Přesouvání kótovaných entit skici

Postup pro přesun kótované entity skici:

  1. Zapněte možnost Přehodnocení kót při přetažení/přesunutí.
  2. V otevřené skice vyberte entitu skici.
  3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
    • Přetáhněte entitu skici.
    • Klepněte na Přesunout entity Tool_Move_Entities_Sketch.gif (panel nástrojů pro skici) nebo vyberte Nástroje > Skicovací nástroje > Přesunout a nastavte hodnoty v okně PropertyManager Přesunout.