Odkazy na rovinu skici

Když odstraníte prvek rodiče, který obsahuje prvky potomků vytvořené ze skic, máte možnost ponechat si prvky potomků včetně nadbytečných odkazů na rovinu skici. Úpravou definice roviny skici a odebráním definice roviny můžete vytvořit nadbytečný odkaz na rovinu skici.

Chcete-li vytvořit nadbytečný odkaz na rovinu skici:

 1. Vyberte prvek rodiče, který má prvek potomka.
  Potomek musí vycházet ze skici a tato skica musí být závislá na daném rodiči.
 2. Stiskněte klávesu Delete.
 3. V dialogovém okně zrušte zaškrtnutí políčka Také odstranit všechny prvky potomků a klepněte na Ano.
  Zobrazí se zpráva, která vás upozorní na problém a doporučí buď chybu ignorovat, nebo chybu opravit než software obnoví následující prvky.
 4. Klepněte na Pokračovat (Ignorovat chybu), nebo Zastavit a opravit.
  Dialog Informace o chybách naznačuje, že skica obsahuje varování.
 5. Klepněte na Zavřít.
  Ve stromu FeatureManager se vedle ikony dílu, prvku potomka a skici zobrazí varovné ikony, které upozorňují na to, že rovina skici chybí.
  Můžete použít příkaz Upravit rovinu skici k nahrazení referenční roviny.