Skicování pomocí nástroje Přidat vysunutím či Přidat otočením

Postup pro zahájení skici Přidání vysunutím nebo otočením :

  1. Klepněte na možnost Přidat vysunutím Tool_Extruded_Boss_Base_Features.gifnebo Přidat otočením Tool_Revolved_Boss_Base_Features.gifna panelu nástrojů Prvky nebo klepněte na položku Vložit > Přidání > vysunutím nebo Přidání > otočením.
  2. Vyberte si jeden ze tří zobrazených plánů (Přední rovina,, Horní rovina, nebo Pravá rovina).
    V nových skicách se rovina otočí do orientace Kolmý.
  3. Vytvořte skicu nástrojem pro skicování entit nebo jiným nástrojem na panelu nástrojů Skica.
    Skica musí být uzavřená.
  4. Uzavřete skicu a otevřete PropertyManager vybraného prvku.
  5. Vytvořte díl a klepněte na tlačítko PM_OK.gif.