Kde zahájit tvorbu skici

Při vytváření nového dílu nebo sestavy jsou výchozí roviny zarovnány stejně jako konkrétní pohledy. Rovina, kterou vyberete pro první skicu, určuje orientaci celého dílu.
Sketch_Start_Planes_Front.gif

Např. pokud zvolíte *Přední v dialogovém okně Orientace (nebo přidáte přední pohled do výkresu), pohled bude kolmý na Přední rovinu.

Pokud otevřete nový díl a vyberete skicovací nástroj, zobrazí se výzva k výběru roviny.

Je-li první skicou pohled shora, vyberte možnost Vrchní rovina.

PLAN2-01.gif   Sketch_Start_Planes_Top.gif

Je-li první skicou pohled zleva nebo zprava, vyberte možnost Pravá rovina.

Pro první skicu nemusíte použít jednu z výchozích rovin; můžete vytvořit novou rovinu pod jakýmkoli úhlem. Orientace pohledů je však stále určena výchozí rovinou.

Díl můžete přeorientovat (například změnit Přední na Vrchní) pomocí tlačítka Aktualizovat základní pohledy button_Update_Standard_Views_Orientation.gif v dialogovém okně Orientace.