Skicování na ploše dílu

Chcete-li vytvořit nové prvky dílu, začněte skicovat na ploše dílu, kde chcete umístit daný prvek.

Postup pro skicování na plochách modelu:

 1. Vyberte rovinnou plochu modelu, na které chcete skicovat.
 2. Klikněte na nástroj skici na panelu nástrojů skici, klikněte na Skica nebo klikněte na Vložit > Skica .
  Program provede následující:
  • Software zobrazí odpovídající nástroj skici. Skica se pak zobrazí, jakmile přetáhnete nástroj na plochu modelu.

   Na vybrané ploše se zobrazí mřížka (pokud jste vybrali možnost Zobrazit mřížku v nabídce Nástroje > Možnosti > Vlastnosti dokumentu > Mřížka/záchyt ).
  • Ve stavovém řádku v dolní části okna aplikace SOLIDWORKS se zobrazí zpráva Probíhá úprava skici.
 3. Chcete-li skicovat na jiné ploše, zavřete aktuální skicu. Pak vyberte novou plochu a otevřete novou skicu.

  Nástroj RapidSketch lze také použít k otevření skic na jakékoli rovinné ploše nebo rovině s aktivním skicovacím nástrojem.