Skicování pomocí rovin

Postup pro zahájení skici rovinou:

  1. Vyberte rovinu ve stromu FeatureManager a klepněte na některý nástroj pro skicování entit nebo na tlačítko Skica Tool_Sketch.gif na panelu nástrojů Skica.
    V nových dílech se rovina zobrazí v Kolmé orientaci.
  2. Vytvořte skicu.
  3. Okótujte entity skici.
  4. Ukončete skicu nebo klepněte na Přidání vysunutím Tool_Extruded_Boss_Base_Features.gifnebo Přidání otočením Tool_Revolved_Boss_Base_Features.gifna panelu nástrojů Prvky.