Skicování pomocí entit skici nebo nástroje Skica

Postup vytvoření skici pomocí entit skici nebo nástroje Skica:

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klepněte na některý nástroj pro skicování entit (čára, kružnice atd.) na panelu nástrojů Skica.
  • Klepněte na tlačítko Skica Tool_Sketch.gif na panelu nástrojů Skica nebo na položku nabídky Vložit > Skica.
 2. Vyberte si jeden ze tří zobrazených plánů (Přední,, Horní nebo Pravá).

  sketch_planes.gif
 3. Vytvořte skicu nástrojem pro skicování entit nebo jiným nástrojem na panelu nástrojů Skica.
 4. Okótujte entity skici.
 5. Ukončete skicu nebo klepněte na Přidání vysunutím Tool_Extruded_Boss_Base_Features.gifnebo Přidání otočením Tool_Revolved_Boss_Base_Features.gifna panelu nástrojů Prvky.