Pohled modelu

Pohled modelu vytvoří jeden pohled založený na orientaci předdefinovaného pohledu. PropertyManager Pohled modelu se objeví tehdy, když vytvoříte nový výkres nebo když vložíte pohled modelu do dokumentu výkresu.

Orientaci pohledu vyberete z názvů pohledu v dokumentu modelu, jak je uvedeno v dialogu Orientace:
  • Standardní pohledy (Přední,, Horní,, Izometrický, a podobně)
  • Popisné pohledy označené písmenem A na ikoně pohledu (například *Přední PM_Model_View_Annotation_View.gif).
  • Nynější pohled modelu (dostupný jen u otevřených modelů a jen do té doby, dokud neumístíte pohled)
  • Vlastní pohledy, které jste uložili pod názvem. Zobrazí se celý model, a to i tehdy, když vybraná orientace pohledu znázorňuje částečný zvětšený pohled.

Příklad: Použití pohledu modelu

Výkres znázorňuje Horní pohled, Izometrický pohled a Pohled modelu určený uživatelem.


model_view_ex.gif