Çizimleri Hizalama

Bir 3B parçaya dönüştürmek üzere çizimleri çıkarttıktan sonra, taban unsuru oluşturmadan önce çizimleri hizalayabilirsiniz. İlk seçilen çizim, ikinci seçilen çizimle hizalanmak için hareket eder.

Çizimleri hizalamak için:

  1. Başka bir çizimle hizalanacak çizimdeki bir çizgiyi veya noktayı seçin.
  2. Ctrl tuşunu basılı tutun ve ilk çizimin hizalanacağı bir çizgiyi veya noktayı ikinci çizimde seçin.
  3. Çizimi Hizala öğesine (2B'den 3B'ye araç çubuğu) veya Araçlar > Çizim Araçları > Hizalama > Çizim öğesine tıklayın.
Çizimleri Hizalama Örneği
Üst ve Yardımcı olmak üzere iki çizim hizalanmaz. Üst çizim sabit kalırken, Yardımcı çizim hizalanmak için hareket eder.
Yardımcı çizimde belirtilen çizgiyi seçin, ardından Ctrl tuşunu basılı tutun ve Üst çizimde belirtilen çizgiyi seçin.
Üst çizim Yardımcı çizim
 

Çizimi Hizala seçeneğine tıklayın.

Yardımcı çizim Üst çizimle hizalanmak için hareket eder.