Skrýt obsah

Práce se správci PropertyManager Blok

Zvolený nástroj Blok vygeneruje obsah pro každý PropertyManager týkající se bloků.

Postup otevření jednoho ze správců PropertyManager Blok:

Vytvořte nebo vložte bloky, případně upravte existující blok.

Entity bloku

Tato funkce dokáže identifikovat entity, které patří do bloku.

Tool_Make_Block_Block.gif Vytvořit blok Vyberte jednu nebo více entit skici v grafické ploše a vytvořte blok.
Tool_Add-Remove_Block.gif Přidat/odstranit blok Vyberte stávající skicu, která obsahuje bloky a přidejte nebo odeberte entity skici, které patří do daného bloku.

Místo vložení

Určuje bod vložení, za který můžete při přetahování uchopit blok při jeho vkládání do skici. Místem vložení může být například středový bod entity skici. Otočení nebo změna měřítka bloku se provádí kolem místa vložení.

Bloky k vložení

Tato funkce vloží bloky do aktivních skic. Pokud skica obsahuje bloky, budou tyto uvedeny pod položkou Otevřít bloky. Do aktuální skici můžete vložit více kopií stávajících bloků nebo vyhledat jiné existující bloky.

Procházet Tato funkce vyhledá bloky k vložení.
Vytvořit odkaz na soubor Tato funkce připojí blok k externímu souboru bloku a zabrání úpravám aktuální instance daného bloku. Ostatní instance bloku, který vložíte do aktuální skici, budou mít stejné funkce.

Existující vazby

Zobrazí se všechny vztahy mezi aktuálním blokem a ostatními entitami skici. Ostatní entity skici nemusí být bloky. V položce Existující vztahy nejsou uvedeny případné vztahy mezi aktuálním blokem a vnořenými bloky.

Definice

Upravit Pokud je zrušen výběr položky Vytvořit odkaz na soubor, můžete po klepnutí upravit aktuální instanci bloku.
Procházet Je-li vybrána položka Vytvořit odkaz na soubor, můžete po klepnutí na tuto položku vyhledat blok, na který se má odkazovat.

Parametry

Můžete určit měřítko a úhel. Bloky budou vloženy s měřítkem a úhlem, s nimiž byly uloženy.

scale_entities.png Měřítko Určete hodnotu pro změnu velikosti bloku vzhledem k aktuální skice.
PM_angle.gif Úhel Nastavte hodnotu změny úhlu, pod nímž byl blok vložen.


Vyjádřete svůj názor na toto téma

SOLIDWORKS uvítá vaše názory ohledně prezentace, přesnosti a obsahu dokumentace. Pomocí níže uvedeného formuláře zašlete komentáře a doporučení k tomuto tématu přímo dokumentačnímu týmu. Dokumentační tým nebude odpovídat na otázky související s technickou podporou. Klepnutím zde získáte informace o technické podpoře.

* Povinné

 
*Email:  
Předmět:   Váš názor na témata nápovědy
Stránka:   Práce se správci PropertyManager Blok
*Komentář:  
*   Prohlašuji, že jsem si přečetl/a a souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů, podle kterých bude společnost Dassault Systèmes zpracovávat moje osobní údaje

Tisk tématu

Zvolte rozsah, který se má tisknout:
x

Zjistili jsme, že používáte starší verzi prohlížeče než je Internet Explorer 7. Pro optimální zobrazení vám doporučujeme, aby jste upgradovali na Internet Explorer 7 nebo novější.

 Příště tuto zprávu nezobrazovat
x

Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05

Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu.

Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.