Skrýt obsah

Okno PropertyManager nástroje Tažený lem

Okno PropertyManager nástroje Tažený lem vytvoří v plechových dílech složené ohyby.

Zobrazení tohoto správce PropertyManager:

Otevřete díl se skicou otevřeného profilu jako profil a skicu nebo řadu existujících hran plechového dílu jako trasu.

PropertyManager nabízí různé možnosti podle vašeho výběru.

Profil a trasa

sweep_profile.png Profil Nastaví otevřenou, neprotínající se skicu profilu použitou pro vytvoření taženého tvaru. Vyberte skicu profilu ve stromu FeatureManager nebo v grafické ploše.
sweep_path.pngselect_edges_sm.png Trasa Zadá trasu, po které je profil tažen. Můžete vybrat skicu nebo řadu existujících hran plechových dílů pro trasu. Vyberte skicu trasy ve stromu FeatureManager nebo v grafické ploše. V grafické ploše vyberte hrany trasy.

Požadavky na trasu:

  • Trasa může být otevřená nebo uzavřená a trasou může být sada načrtnutých křivek obsažených v jedné skice, křivka nebo sada hran modelu. Je-li trasa skica, musí to být otevřený profil. Pokud je trasa výběrem přilehlých hran, může být trasa uzavřený profil.
  • Počáteční bod trasy musí ležet v rovině profilu.
  • Sada skicovaných křivek (čar a oblouků) musí být spojena v koncových bodech (C0 – poziční spojitost). Každý ostrý roh je automaticky zaoblen s příslušným poloměrem. Na každé straně trasy je odlišný poloměr, aby mohlo dojít k vytvoření taženého lemu. Zaoblení se nezdaří, pokud nelze zaoblit kulatý roh; zejména pokud jsou hrany pro zaoblení příliš krátké. V takovém případě se nepodaří tažený lem vytvořit.
  • Pro kulatý roh není vytvořeno žádné další zaoblení, ani pokud je poloměr kulatého rohu menší než požadovaný poloměr pro vytvoření taženého lemu. Je-li poloměr kulatého rohu příliš malý, nedojde k vytvoření taženého lemu.
  Narovnat po dráze

Vybraný profil je narovnán. Pak je profil otočen rovnoběžně s rovinou trasy, trasa ale narovnána není. Výsledkem je rovný tvar podobný tvaru trasy.

Jestliže vyberete možnost Narovnat podél trasy, můžete také vybrat možnost Materiál uvnitř. Narovnaný tvar může být v závislosti na použití geometrii úspěšně vytvořen jen v případě, kdy je možnost Materiál uvnitř zapnuta nebo naopak vypnuta. Vytvoření narovnaného tvaru může selhat pro obě hodnoty možnosti Materiál uvnitř kvůli sebe-protínající geometrii při narovnávání.

Není-li políčko v rozvinutých tvarech zaškrtnuto, dojde k narovnání profilu. Profil je poté otočen kolmo na rovinu trasy. Trasa je narovnána a výsledkem je obdélníkový tvar.
swept_flange_selected.gif swept_flange_cleared.gif
Vybrané Výběr možnosti zrušen

U rozvinutých tvarů software provede lineární výpočet. Komprimace a natažení materiálu není bráno v potaz.

Parametry lemu

Použít výchozí poloměr Použijte poloměr ohybu z původního prvku plechového dílu.
Poloměr ohybu Umožňuje změnit poloměr ohybu z původního prvku plechového dílu.
Umístění lemu Vyberte polohu ohybu.
Oříznout boční ohyby Ořízne nadbytečný materiál u sousedních ohybů.

Odsazení na začátku/konci

Umožňuje nastavit hodnotu pro Velikost počátečního odsazeníPM_distance1.gif a Velikost koncového odsazeníPM_distance2.gif. (Chcete-li, aby byl lem z hrany použit na celou hranu modelu, nastavte tyto hodnoty na nulu.)

Vlastní přídavek na ohyb

Typ přídavku na ohyb Umožňuje nastavit jinou hodnotu, než je výchozí hodnota. Viz Přídavek na ohyb a Zkrácení ohybu.

Vlastní typ odlehčení

Typ odlehčení Nastavuje typ odlehčení k přidání: Obdélníkové, Natržení nebo Oválné.
Použít poměr odlehčení Pokud je Typ odlehčení Obdélníkový nebo Oválný a vyberete možnost Použít poměr odlehčení nastavte hodnotu pro možnost Poměr. Pokud zrušíte výběr možnosti Použít poměr odlehčení, nastavte hodnoty pro možnosti Šířka odlehčení dim_lin_horiz_w.pngHloubka odlehčení dim_lin_vert_d.png.

Válcová/kuželová těla

Je dostupné jen tehdy, když je trasa, po které je profil tažen, skica.

Válcová/kuželová těla Při výběru rozšíří skicu v poli Válcová/kuželová hrana do prvku rozvinutého tvaru jako pevnou entitu.
  Sheet_metal_conical_sweep4 Sheet_metal_conical_sweep2
  Válcová/kuželová těla je vybráno Válcová/kuželová těla není vybráno
Válcová/kuželová hrana Určuje lineární entitu skici, která se má šířit do prvku rozvinutého tvaru.
  Sheet_metal_conical_sweep3
  Vybraná lineární entita skici

Parametry plechového dílu

  Přepsat výchozí parametry Umožňuje změnit poloměr ohybu nebo tloušťku z prvku původního plechového dílu.
PM_thickness.gif Tloušťka Nastavuje tloušťku materiálu.
  Opačný směr Obrátí směr, ve kterém je daná tloušťka plechu aplikována.
PM_Radius.gif Poloměr ohybu Zadejte hodnotu, jestliže není vybráno pole Použít výchozí poloměr.

Přídavek na ohyb

  Přepsat výchozí parametry Umožňuje změnit poloměr ohybu z původního prvku plechového dílu.
  Typ přídavku na ohyb Umožňuje změnit poloměr ohybu z původního prvku plechového dílu.

Automatické nastřižení

Přepsat výchozí parametry Umožňuje změnit typ odlehčení z původního prvku plechového dílu.
Typ odlehčení Nastavuje typ odlehčení k přidání: Obdélníkové, Natržení nebo Oválné.
Použít poměr odlehčení Pokud je Typ odlehčení Obdélníkový nebo Oválný a vyberete možnost Použít poměr odlehčení nastavte hodnotu pro možnost Poměr. Pokud zrušíte výběr možnosti Použít poměr odlehčení, nastavte hodnoty pro možnosti Šířka odlehčení dim_lin_horiz_w.pngHloubka odlehčení dim_lin_vert_d.png.


Vyjádřete svůj názor na toto téma

SOLIDWORKS uvítá vaše názory ohledně prezentace, přesnosti a obsahu dokumentace. Pomocí níže uvedeného formuláře zašlete komentáře a doporučení k tomuto tématu přímo dokumentačnímu týmu. Dokumentační tým nebude odpovídat na otázky související s technickou podporou. Klepnutím zde získáte informace o technické podpoře.

* Povinné

 
*Email:  
Předmět:   Váš názor na témata nápovědy
Stránka:   Okno PropertyManager nástroje Tažený lem
*Komentář:  
*   Prohlašuji, že jsem si přečetl/a a souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů, podle kterých bude společnost Dassault Systèmes zpracovávat moje osobní údaje

Tisk tématu

Zvolte rozsah, který se má tisknout:
x

Zjistili jsme, že používáte starší verzi prohlížeče než je Internet Explorer 7. Pro optimální zobrazení vám doporučujeme, aby jste upgradovali na Internet Explorer 7 nebo novější.

 Příště tuto zprávu nezobrazovat
x

Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05

Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu.

Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.