Skrýt obsah

Ikony pro vztahy skici

Vztah a typ Příklad a poznámky
Podél osy X

Odvozený

sketch_relation_alongX.gif

Vodorovná čára načrtnutá podél osy X. Vztahuje se na 3D skici.

Podél osy Y

Odvozený

sketch_relation_alongY.gif

Svislá čára načrtnutá podél osy Y. Vztahuje se na 3D skici.

Podél Z

Odvozený

sketch_relation_alongZ.gif

Vodorovná čára načrtnutá podél osy Z. Vztahuje se na 3D skici.

Sjednocená

Odvozený

sketch_relation_coincident.gif

Druhá kružnice načrtnutá sjednoceně s první kružnicí.

Kolineární

Přidaný

sketch_relation_collinear.gif

Kolineární vazba přidaná k prvním dvěma vodorovným čarám.

Soustředná

Přidaný

sketch_relations_concentric.gif
Koradiální

Přidaný

sketch_relation_coradial.gif

Koradiální vazba přidaná k vnitřním obloukům.

Stejný

Přidaný

sketch_relation_same_length.gif

Shodná vazba přidaná ke všem vnitřním kružnicím. Tímto způsobem nastavíte průměr pouze pro jednu kružnici.

Stejná křivost

Přidaný

sketch_relation_equal_curvature.gif

Míra změny sklonu (zakřivení) je v bodě sdíleném mezi křivkami (průběžný bod C2) stejná.

Shodné drážky

Přidaný

sketch_relation_equal_slots.gif
Pevný

Přidaný

sketch_relation_fix.gif

Pevná vazba přidaná k bodu.

Pevná drážka

Přidaný

sketch_relation_fix_slot.gif
Vodorovný

Přidaný

sketch_relations_horizontal-added.gif

Vodorovný vztah přidán k ovladačům splajn.

Průsečík

Odvozený nebo přidaný

sketch_relation_intersection.gif

Vazba přidaná do průsečíku bodu a dvou čar. Pokud kreslíte čáry a body tak, aby se protínaly, je vazba odvozená.

Sloučit

Přidaný

sketch_relation_after_merge.gif

Koncový bod čáry a bod na obdélníku jsou sloučeny a vytváří jeden bod.

Středový bod

Odvozený nebo přidaný

sketch_relation_midpoint.gif

Konstrukční čára načrtnutá ze středového bodu úhlopříčky.

Normála

Přidaný

sketch_relation_normal.gif

Normální vazba přidaná mezi čáru a rovinu.

Offset

Odvozený

sketch_relation_offset.gif

Větší obdélník je odsazený o 10 jednotek od menšího obdélníku pomocí nástroje Odsadit entityTool_Offset_Entities_Sketch.gif.

Na hraně

Odvozený

sketch_relation_on_edge.gif

Hrany tělesa jsou promítnuty na rovinu skici pomocí nástroje Převést entityTool_Convert_Entities_Sketch.gif.

Na ploše

Odvozený a přidaný

sketch_relation_on_plane.gif

Jakákoli geometrie naskicovaná na rovině.

Na povrchu

Odvozený

sketch_relation_on_surface.gif

Bod načrtnutý na povrchu.

Válcové

Odvozený

sketch_relations_parallel.gif

Dvě čáry naskicovány s rovnoběžným vztahem

Rovnoběžně s YZ

Přidaný

sketch_relation_parallelYZ.gif

Rovnoběžná vazba přidaná ke 3D čáře a přední rovině.

Rovnoběžně s ZX

Přidaný

sketch_relation_parallelZX.gif

Rovnoběžná vazba přidaná ke 3D čáře a přední rovině.

Kolmá

Odvozený

sketch_relations_perpendicular.gif

Druhá čára byla načrtnuta kolmo k první.

Děrování

Přidaný

sketch_relation_pierce.gif

Vazba průniku přidaná mezi bod a svislou čáru skici.

Symetrická

Odvozený nebo přidaný

sketch_relation_symmetric.gif

Vazby jsou přidány pomocí nástroje Zrcadlit entityTool_Mirror_Entities_Sketch.gif nebo Dynamické zrcadloTool_Dynamic_Mirror_Entities_Sketch.gif.

Tečna

Přidaný

sketch_relation_tangent.gif

Tečná vazba přidaná ke dvěma splajnům.

Tečná k ploše

Přidaný

sketch_relation_tangent_to_face.gif

Stejný sklon na hraně průsečíku mezi plochou a splajnem (průběžný bod C1).

Viz. Vztahy tečnosti k ploše u splajnů.

Převod Viz. Použití převodů a řemenů pro skici rozvržení.
Svislý

Odvozený

sketch_relation_vertical.gif

Načrtnutá kružnice se středem odvozeným od počátku skici.Vyjádřete svůj názor na toto téma

SOLIDWORKS uvítá vaše názory ohledně prezentace, přesnosti a obsahu dokumentace. Pomocí níže uvedeného formuláře zašlete komentáře a doporučení k tomuto tématu přímo dokumentačnímu týmu. Dokumentační tým nebude odpovídat na otázky související s technickou podporou. Klepnutím zde získáte informace o technické podpoře.

* Povinné

 
*Email:  
Předmět:   Váš názor na témata nápovědy
Stránka:   Ikony pro vztahy skici
*Komentář:  
*   Prohlašuji, že jsem si přečetl/a a souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů, podle kterých bude společnost Dassault Systèmes zpracovávat moje osobní údaje

Tisk tématu

Zvolte rozsah, který se má tisknout:
x

Zjistili jsme, že používáte starší verzi prohlížeče než je Internet Explorer 7. Pro optimální zobrazení vám doporučujeme, aby jste upgradovali na Internet Explorer 7 nebo novější.

 Příště tuto zprávu nezobrazovat
x

Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05

Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu.

Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.