Tabela porównania

Tabela porównania wyświetla wyniki porównania pomiędzy dwoma badaniami Simulation lub jednym badaniem Simulation a danymi kanału odniesienia.

Dla każdego kanału odniesienia tabela wyświetla:

Nazwa Nazwa kanału.
Różnica (Wartość symulacji - Wartość odniesienia) / Wartość odniesienia *100 (%).
Komponent Komponent wyniku.
Wartość odniesienia Wartość kanału odniesienia.
Wartość symulacji Wartość z badania symulacji.
Jednostki Jednostki miary wartości.
Czas (sek) Używany dla testu upuszczenia, badań nieliniowych i badań termicznych stanu nieustalonego.
Lokalizacja Współrzędne X, Y i Z lokalizacji danych odniesienia.
Badanie symulacji Nazwa badania symulacji.
Zapisz Zapisuje wyświetlone dane w pliku Excel (*.csv) lub w pliku tekstowym (*.txt).