Porównywanie danych testu z wynikami analizy

Oprogramowanie pozwala obecnie na porównywanie wyników analizy, takich jak naprężenia, odkształcenia czy przemieszczenia ze zmierzonymi wartościami z testów prototypu. Umożliwia ono również porównywanie wyników z różnych badań, takich jak liniowe i nieliniowe.

 1. Uruchomić kilka badań typu odpowiadającego danym odniesienia. Można zdefiniować dowolną liczbę badań statycznych, nieliniowych, termicznych i testu upuszczenia, zależnie od potrzeb.
 2. Kliknąć Simulation > Dane testu porównania.
 3. W polu Dane kanału odniesienia kliknąć jedną z poniższych opcji:
  • Dane testu, jeżeli dane odniesienia oparte są na pomiarach doświadczalnych.
  • Wyniki badania, jeżeli dane odniesienia są oparte na badaniu w dokumencie. Jeżeli wybrano Wyniki badania, należy wybrać badanie z rozwijanego menu.
 4. Aby dodać kanały ręcznie, kliknąć Dodaj lub Edycja. Aby zaimportować kanały z pliku, należy kliknąć Import.
 5. W oknie Porównaj z wynikami badania, należy użyć:
  • oraz , aby przenieść wybrane badania z jednego pola do drugiego.
  • oraz , aby przenieść wszystkie badania z jednego pola do drugiego.
 6. Kliknąć Porównaj.
  Tabela porównania wyszczególnia wyniki porównania.
 7. Kliknąć Zapisz, aby zapisać wyniki porównania w formacie Pliku Excel (*.csv) lub Zwykłego pliku tekstowego (*.txt) .
 8. Kliknąć Zamknij.