Kryterium maksymalnego naprężenia

Kryterium zniszczenia

Kryterium maksymalnego naprężenia stosuje się do skorup kompozytowych.

Według kryterium maksymalnego naprężenia zniszczenie zachodzi gdy naprężenie w jednym z kierunków głównych materiału przekracza wytrzymałość w tym kierunku. W pierwszej kolejności oprogramowanie oblicza ogólny stan naprężeń we współrzędnych globalnych. Następnie oprogramowanie oblicza naprężenie wzdłuż kierunków głównych materiału dla każdej warstewki poprzez zastosowanie transformacji współrzędnych.

Oprogramowanie zakłada stan naprężenia w płaszczyźnie (założenie dwuwymiarowe) dla warstewki przy σ3 = 0, τ13 = 0, τ23 = 0. Wskaźnik zniszczenia jest obliczany następująco:

Program podaje współczynnik bezpieczeństwa (FOS) jako 1 / (F.I.). Aby laminaty były bezpieczne, współczynnik bezpieczeństwa powinien być większy od 1.

gdzie:

X 1 jest wytrzymałością na rozciąganie w kierunku materiału 1

X 2 jest wytrzymałością na rozciąganie w kierunku materiału 2

S 12 jest wytrzymałością na ścinanie

Definicję kierunków materiału 1 i 2 można znaleźć w temacie Kierunki warstw materiału kompozytu.

Ponadto,

X1 = X1 T, jeśli σ1 > 0

X1 = X1 C, jeśli σ1 < 0

X2 = X2 T jeśli σ2 > 0

X2 = X2 C jeśli σ2 < 0

Indeksy górne T i C oznaczają wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie.

Kryterium maksymalnego naprężenia:
  • Nie uwzględnia interakcji pomiędzy różnymi komponentami naprężeń, zgodnie z powyższymi równaniami.
  • Przewiduje specyficzne rodzaje zniszczenia ponieważ naprężenie w każdym kierunku głównym materiału jest porównywane z wytrzymałością w tym kierunku.