Zestawienie kryteriów zniszczenia

Poniższa tabela zestawia kryteria zniszczenia wykorzystywane do oszacowania bezpieczeństwa projektów.

Kryterium Współczynnik bezpieczeństwa Typ materiału
Maksymalne naprężenie zredukowane wg Misesa σlimit / σwg Misesa Plastyczny
Maksymalne naprężenie ścinające σ limit / (2 * τmaks.) Plastyczny
Naprężenie Mohra-Coulomba
  • σ1 > σ 2 > σ3,
  • Jeśli (σ1> 0 oraz σ3 > 0), to (σ1 ≥ σGranica rozciągania)

  • Jeśli (σ1< 0 oraz σ3 < 0), to (|σ3 ≥ σGranica ściskania)

  • Jeśli (σ1> 0 oraz σ3 <0), to (σ1 / σGranica rozciągania + |σ3| / σGranica ściskania ≥1)
    Gdy trzecie naprężenie główne σ3 w zakresie kompresji (ujemne), zarówno wartości dla σ3, jak i granica ściskania materiału mają dodatnie znaki dla obliczeń współczynnika bezpieczeństwa.
Materiały kruche o różnych wytrzymałościach na rozciąganie i ściskanie.
Maksymalne naprężenie normalne σlimit / σ1 Kruchy
Kryterium maksymalnego naprężenia (kompozyty)

FOS = 1/F.I.

Kruchy
1 i 2 odnoszą się do kierunków materiału. X oraz S to wytrzymałość kompozytu normalna i na ścinanie.
Kryterium zniszczenia Tsai-Hill (kompozyty)

FOS = 1 / SQRT (F.I.)

Kruchy
Kryterium zniszczenia Tsai-Wu (kompozyty)

Kruchy