Kryterium naprężenia Mohra-Coulomba

Kryterium naprężenia Mohra-Coulomba opiera się na teorii Mohra-Coulomba, znanej również jako teoria tarcia wewnętrznego.

Kryterium to jest używane odnośnie do materiałów kruchych o różnych właściwościach rozciągania i ściskania. Kruche materiały nie posiadają specyficznego punktu ustępowania, dlatego też nie zaleca się używania granicy plastyczności do definiowania naprężenia granicznego dla tego kryterium.

Teoria przewiduje, że zniszczenie nastąpi, gdy kombinacja maksymalnego naprężenia głównego σ1 i minimalnego naprężenia głównego σ3 przekroczy odpowiednie wartości graniczne naprężeń rozciągających.

W przypadku głównych naprężeń σ1, σ2 i σ3 uszeregowanych w kolejności σ1 > σ 2 > σ3 teoria Mohra-Coulomba przewiduje, że zniszczenie nastąpi w następujących przypadkach:

Stan naprężeń głównych Kryterium zniszczenia Współczynnik bezpieczeństwa
Wszystkie naprężenia główne są rozciągające:

σ1 > 0 i σ3 > 0

σ1 > σGranica rozciągania 1 / σGranica rozciągania)-1
Wszystkie naprężenia główne są ściskające:
σ1< 0 i σ3 < 0
σ3 jest głównym naprężeniem ściskającym o największej wielkości. Przykład: σ1 = -5 MPa > σ2 = -10 MPa > σ3 = -30 MPa.
3| > σGranica ściskania (|σ3| / σGranica ściskania)-1
Pierwsze naprężenie główne rozciągające σ1 > 0, a trzecie naprężenie główne ściskające σ3 < 0. Przykład: σ1 = 5 MPa, σ2 = -10 MPa, a σ3 = -30 MPa. σ1 / σGranica rozciągania + |σ3| / σGranica ściskania > 1 1 / σGranica rozciągania + |σ3| / σGranica ściskania)-1
Gdy trzecie naprężenie główne σ3 w zakresie kompresji (ujemne), zarówno wartości dla σ3, jak i granica ściskania materiału mają dodatnie znaki dla obliczeń współczynnika bezpieczeństwa.