Otwieranie folderów zawierających dokumenty

Folder zawierający dany dokument można otworzyć z listy Ostatnie dokumenty oraz z listy Otwarte dokumenty.

Wykonać jedną z poniższych czynności:
  • Kliknąć Plik > Ostatnie dokumenty , zatrzymać wskaźnik myszy nad ostatnim dokumentem i kliknąć ikonę folderu .
    Jeżeli nie ma otwartego dokumentu, można uzyskać dostęp do ostatnich dokumentów bezpośrednio z menu Plik.
  • Kliknąć Okno, zatrzymać wskaźnik myszy nad otwartym dokumentem i kliknąć ikonę folderu .
  • Kliknąć Plik > Otwórz ostatnie > Przeglądaj ostatnie dokumenty lub nacisnąć klawisz R, zatrzymać wskaźnik myszy nad ostatnim dokumentem i kliknąć Pokaż w folderze.
  • Kliknąć Okno > Przeglądaj otwarte dokumenty lub nacisnąć klawisz R, zatrzymać wskaźnik myszy nad ostatnim dokumentem i kliknąć Pokaż w folderze.