Przypinanie i odpinanie ostatnich dokumentów

Dokument można przypiąć na liście Ostatnie dokumenty. Pozwala to utworzyć zestaw ulubionych dokumentów.

Aby przypiąć dokument:

 1. Wykonać jedną z poniższych czynności:
  • Kliknąć Witamy w SOLIDWORKS (pasek narzędzi Standard) lub Pomoc > Witamy w SOLIDWORKS albo Witamy w SOLIDWORKS na karcie Zasoby SOLIDWORKS w okienku zadań.
  • Kliknąć Plik > Otwórz ostatnie.
  • Kliknąć Plik > Otwórz ostatnie > Przeglądaj ostatnie dokumenty lub nacisnąć klawisz R.
   Jeżeli nie ma otwartego dokumentu, można uzyskać dostęp do ostatnich dokumentów bezpośrednio z menu Plik.
 2. Zatrzymać wskaźnik myszy na elemencie dla dokumentu i kliknąć Przypnij lub Odepnij .

  Przypięty dokument pozostanie na górze listy lub na początku sekwencji kafelków do czasu, aż zostanie odpięty.

  Na górze listy Ostatnie dokumenty w menu Plik:

  Na początku sekwencji kafelków w oknie dialogowym Witamy: