Přehled FeatureWorks

Software FeatureWorks rozpoznává prvky na importovaném objemovém těle v dokumentu dílu SOLIDWORKS.

Rozpoznané prvky jsou stejné jako ty, které vytvoříte pomocí softwaru SOLIDWORKS. Pomocí úpravy definice rozpoznaných prvků můžete měnit jejich parametry. U prvků, které jsou založeny na skicách, můžete úpravou skic ze stromu FeatureManager SOLIDWORKS měnit geometrii rozpoznaných prvků.

FeatureWorks rozpoznává následující prvky:
 • Prvky vzniklé vysunutím nebo otočením
 • Zkosení na lineárních či kruhových hranách
 • Zaoblení s konstantním nebo proměnným poloměrem na lineárních či kruhových hranách
 • Žebra: vysunutá rovnoběžně se skicou, vysunutá kolmo na skicu a žebra se záporným úkosem.
 • Prvky úkosu
 • Díry. Pomocí automatického nebo interaktivního rozpoznávání prvků můžete rozpoznávat tyto typy děr: jednoduché, jednoduché vrtané, kuželové, kuželové vrtané, kuželově zahloubené, kuželově zahloubené vrtané, válcově zahloubené, válcově zahloubené vrtané, protivrtané a protivrtané vrtané.

  Můžete také rozpoznat díry vytvořené pomocí Průvodce dírami.

 • Spojení profilů. Interaktivně rozpoznat základy spojení profilů.
 • Skořepiny
 • Tažení po křivce. Interaktivně rozpoznat přidání a odebrání tažením po křivce.
 • Prvky objemů
 • Pole prvků: lineární, kruhové, obdélníkové a zrcadlové
 • Prvky plechových dílů: okrajové lemy, lemy z hrany, ohyby ze skici, obrubové lemy a okrajové lemy.
 • Pole skic. Pomocí interaktivního rozpoznávání můžete z podobných prvků, které byly vytvořeny náhodně, vytvářet pole skic. Nelze rozpoznávat částečné otisky prvků. Tvorba pole prvku pole není podporována.
 • Vícetělové díly. Rozpoznat vícetělové díly, jedno tělo po druhém.

FeatureWorks může automaticky přidat kóty k prvkům, které rozpozná. Podporuje základnu, mění a řadí schémata kótování a rozeznává soustředné a jiné vztahy. Další informace najdete v sekci Rozpoznat skicu.