Ukryj spis treści

Obroty

Obroty dodają lub usuwają materiał przez obrót jednego lub więcej profili wokół linii środkowej. Możemy utworzyć obroty dodania/bazy, wycięcia przez obrót lub powierzchnie przez obrót. Operacja obrotu może być bryłą, cienkimi ściankami lub powierzchnią.

Aby utworzyć operację obrotu, należy stosować się do poniższych wskazówek:
 • Szkic dla operacji bryły obróconej wokół linii środkowej może zawierać wiele przecinających się profili. Wskaźnikiem Wybrane kontury (dostępnym po kliknięciu Wybrane kontury w menedżerze właściwości PropertyManager), możemy wybrać różne jeden lub więcej przecinających się lub nie przecinających się szkiców, aby utworzyć obrót.
  Wybrany górny obszar (kontur)
  Wybrany dolny i środkowy obszar (kontur)
  Wybrany środkowy obszar (kontur)
  Wybrane wszystkie obszary (kontury)
 • Szkic dla operacji cienkiej ścianki lub powierzchni obróconej wokół linii środkowej może zawierać wiele otwartych lub zamkniętych, przecinających się profili.
 • Szkic profilu musi być szkicem 2D, szkice 3D nie są obsługiwane przez profile. Oś obrotu może być szkicem trójwymiarowym (3D).
 • Profile nie mogą przecinać linii środkowej. Jeżeli szkic zawiera więcej niż jedną linię środkową, należy wybrać tą linię środkową, która ma zostać użyta jako oś obrotu. Dla powierzchni przez obrót oraz obrotów cienkich ścianek szkic nie może leżeć na linii środkowej.
 • Możliwe jest tworzenie wielu wymiarów promieniowych i średnicowych bez zaznaczania za każdym razem linii środkowej.
 • Gdy zwymiarujemy obrót wewnątrz linii środkowej, tworzymy wymiar promienia dla obrotu. Gdy zwymiarujemy w poprzek linii środkowej, tworzymy wymiar średnicy dla obrotu.
  Należy przebudować model, aby wyświetlać symbol wymiaru promienia lub średnicy.


Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Obroty
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.