Menedżer właściwości PropertyManager Identyfikuj oś obojętną

Narzędzie Identyfikuj oś obojętną pozwala zastąpić osie obojętne belek automatycznie wybrane przez program.

Wybierz kierunek

Krawędź równoległa do osi obojętnej Wybrać krawędź z obiektu belki, która jest równoległa do żądanej orientacji nowej osi obojętnej.
Narzędzia tego należy używać w przypadkach, gdy identyfikacja osi obojętnych przez oprogramowanie może nie być dokładna. Na przykład: dla krótkich członów konstrukcyjnych o stosunku długości do szerokości < 3.

Aby zmodyfikować kierunek osi obojętnej belki, należy:

  1. W Badaniu symulacji kliknąć prawym przyciskiem myszy definicję belki i kliknąć Zdefiniuj oś obojętną belki.
  2. Jako Wybierz kierunek, w obszarze graficznym należy wybrać krawędź belki, która jest równoległa do żądanej orientacji osi obojętnej.
    Jeżeli wybór krawędzi jest nieprawidłowy, pojawi się komunikat w menedżerze właściwości PropertyManager, informujący że właściwości przekroju belki są nieprawidłowe i monitujący o wybranie prawidłowej krawędzi.
  3. Kliknąć .