Kierunki belki

Podczas tworzenia prostej belki oprogramowanie automatycznie tworzy dla niej układ współrzędnych. Układ ten definiuje kierunek osiowy, a także kierunki 1 i 2, które służą do przeglądania wyników analizy dla belki. Kierunek osiowy przebiega od Końca 1 belki do Końca 2 . Kierunku 1 i 2 są przypisywane przez oprogramowanie automatycznie, zależnie od właściwości przekroju. Na belce tworzonych jest szereg elementów belki.

W przypadku profili zakrzywionych, oprogramowanie tworzy szereg prostych belek, aby stworzyć przybliżenie geometrii. Każdy element belki posiada swoje własne kierunki. Na przykład: kierunek osiowy dla każdej belki na niżej ukazanym przekroju wyciągniętym po ścieżce jest definiowany jako prosta linia łącząca jej dwa połączenia. W obszarze graficznym wyświetlany jest jeden układ współrzędnych w środku belki.

Wyświetlanie układu współrzędnych belek

Aby wyświetlić układ współrzędnych belek, należy:

  1. Uruchomić badanie z siatką belki (dla członów konstrukcyjnych domyślnie tworzona jest siatka belki).
  2. Kliknąć dwukrotnie dowolny wykres, aby wyświetlić go w obszarze graficznym.
  3. Kliknąć prawym przyciskiem myszy w obszarze graficznym i wybrać Ustawienia.
  4. W menedżerze właściwości PropertyManager, w części Opcje wykresu zdeformowanego kształtu wybrać Pokaż kierunki belki.
  5. Kliknąć .
    Czerwona strzałka wskazuje dodatni kierunek osiowy, zielona strzałka wskazuje dodatni kierunek 1, a niebieska strzałka wskazuje dodatni kierunek 2 dla każdej belki.