Nieprawidłowe belki zwężane

W drzewie badania Simulation kliknąć prawym przyciskiem myszy obiekt bryłowy i wybrać Traktuj jako belkę. Jeżeli obiekt bryłowy będzie się zwężał na całej długości, w drzewie badania pojawi się ikona belki zwężanej .

Jeżeli obiekt bryłowy nie kwalifikuje się jako zwężona belka, pojawia się ostrzeżenie że traktowanie obiektu jako zwężona belka nie jest zalecane. Można jednak przybliżyć obiekt jako belkę zwężoną. Na ilustracjach pokazano przykłady obiektów bryłowych, których nie powinno się traktować jako belki zwężone.

Nieprawidłowe belki Przyczyna
Kształty przekroju poprzecznego na końcach są różne.
Obiekt skręca się wzdłuż swojej długości.
Jedna ze ścian końcowych nie jest planarna.
Smukłość wynosi mniej niż 10. Smukłość jest stosunkiem długości belki do największego wymiaru jej przekroju.
Istnieje wycięcie lub nieregularność wzdłuż długości belki.
Jedna ze ścian końcowych jest krawędzią a nie ścianą.