Zakrzywiony człon konstrukcyjny

Na rysunku ukazano jak zakrzywiony człon konstrukcyjny jest modelowany za pomocą elementów belki.

Górna ilustracja ukazuje człon konstrukcyjny. Środkowa ilustracja ukazuje połączenia belki. Dolna ilustracja ukazuje siatkę, gdzie belka została podzielona na szereg elementów belki reprezentowanych przez walce.