Wykonywanie analizy przy użyciu belek lub kratownic

Aby wykonać analizę modelu z członami konstrukcyjnymi, należy:

 1. Zdefiniować badanie statyczne, wyboczenia, częstotliwości lub nieliniowe z członami konstrukcyjnymi lub wyciągniętymi obiektami, których siatka jest tworzona przy użyciu belek.
 2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy ikony belek w drzewie badania Simulation i wybrać Edytuj definicję, aby ustawić warunki brzegowe na końcach belek.
 3. (Opcjonalnie) Można zmienić dowolne elementy belki w elementy kratownicy.
  1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy ich ikonę w drzewie badania Simulation i wybrać Edytuj definicję.
  2. W menedżerze właściwości Zastosuj/edytuj belkę wybrać Kratownica, a następnie kliknąć .
 4. Przypisać materiały do belek. Należy zauważyć, że tylko liniowy elastyczny izotropowy model materiału jest wykorzystywany w przypadku belek.
 5. Utworzyć połączenia:
  1. W drzewie badania Simulation kliknąć prawym przyciskiem myszy folder Połączenia belek i wybrać Edytuj.
  2. W menedżerze właściwości PropertyManager wybrać Wszystkie, aby zdefiniować połączenia dla wszystkich członów konstrukcyjnych, albo Wybierz, aby zdefiniować połączenia dla wybranych członów konstrukcyjnych.
  3. Kliknąć Obliczaj.
   Oprogramowanie doda połączenia na swobodnych końcach członów konstrukcyjnych oraz na przecięciach dwóch lub kilku członów konstrukcyjnych. Użyć opcji Traktuj jako połączenie dla prześwitów mniejszych niż, aby ustawić prawidłową definicję połączenia. Sąsiadujące ze sobą połączenia w odległości mniejszej od wartości prześwitu, zostaną scalone.
  4. Kliknąć .
 6. Zastosuj obciążenia do połączeń, punktów odniesienia lub członów konstrukcyjnych. W przypadku kratownic zastosuj obciążenia tylko do połączeń.
 7. Zastosuj umocowania tylko do połączeń. W każdym połączeniu dla elementów belki jest sześć stopni swobody oraz trzy stopnie swobody dla elementów kratownic. Można zastosować zerowe lub niezerowe zadane translacje i obroty (tylko dla belek).
 8. Utworzyć siatkę modelu i uruchomić badanie.
 9. Przejrzeć wyniki. Wykresy wyników obejmują:
  • Naprężenia osiowe, naprężenia zginające w dwóch ortogonalnych kierunkach oraz naprężenia najgorszego przypadku, które łączą naprężenia osiowe i zginające dla elementów belki.
  • Naprężenia osiowe dla elementów kratownicy.
  • Wykresy przemieszczenia i deformacji.
  • Diagramy siły osiowej dla kratownic i belek.
  • Diagramy momentu zginającego i ścinania dla belek.
  • Siły reakcji dla belek i kratownic.
  • Momenty reakcji dla belek.
  Aby wygenerować wykres momentów lub sił reakcji, należy zdefiniować wykres przemieszczenia i odpowiednio skonfigurować Komponent .