Studie návrhu

Můžete vytvořit designovou studii, která slouží k provedení optimalizace nebo k vyhodnocení specifických scénářů návrhu. Designová studie nabízí jednotný pracovní postup pro optimalizační i vyhodnocovací studie.

Umožňuje vytvořit obrázek aktualizovaných těl a vypočtených výsledků pro různé iterace nebo scénáře klepnutím na jejich sloupce na záložce Zobrazení výsledků.

Pomocí designové studie lze řešit celou řadu problémů. Můžete:

  • Definovat několik proměnných použitím libovolného parametru simulace nebo řídicí globální proměnné.
  • Pomocí čidel definujte několik omezení.
  • Pomocí čidel definujte několik cílů.
  • Analyzovat modely bez výsledků simulace. Můžete například minimalizovat hmotu určité sestavy pomocí proměnných, hustoty a kót modelu a omezení objemu.
  • Vyhodnotit volby konstrukce definováním parametru, který nastaví pro těla použití různých materiálů jako proměnnou.
Chcete-li vytvořit designovou studii, proveďte jednu z následujících akcí:
  • Klikněte na šipku dolů v nástroji Poradce simulace (Simulation CommandManager) a zvolte Nová studie. V části Typ klikněte na Designová studie .
  • Klikněte na Vložit > Designová studie > Přidat.
  • Klikněte pravým tlačítkem na záložku studie a vyberte Vytvořit novou designovou studii.

Záložka Designová studie se objeví v dolní části grafické oblasti.

Pro použití v designových studiích jsou dostupná různá čidla podle vaší licence SOLIDWORK a podle toho, jestli jste spustili Zkušební studii a Optimalizační studii.