Simulace prostřednictvím softwaru SOLIDWORKS Connected

Se softwarem SOLIDWORKS Connected máte k dispozici podmnožinu funkcí, pomocí kterých můžete provádět simulace. Software SOLIDWORKS Connected podporuje pouze simulace v rámci lineárních statických studií pro díly a sestavy.

Předpoklady

  • K provádění simulací pomocí softwaru SOLIDWORKS Connected musíte aktivovat role 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Premium a 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Simulation Designer.
  • Aktivujte v SOLIDWORKS doplňkový modul 3DEXPERIENCE.
  • Zároveň je vyžadován přístup k prostoru pro spolupráci v 3DEXPERIENCE.

Simulační funkce

Software SOLIDWORKS Connected podporuje všechny funkce dostupné v rámci lineárních statických studií. Po spuštění statické studie můžete uložit soubory s výsledky simulace (*.cwr) lokálně nebo na platformu 3DEXPERIENCE Platform do úložného prostředí známého jako „prostor pro spolupráci“.

Při uložení modelů SOLIDWORKS s asociativními výsledky ze softwaru SOLIDWORKS Simulation na platformu 3DEXPERIENCE Platform dojde k převedení geometrie SOLIDWORKS na fyzický produkt a uložení souboru s výsledky simulace jako objektu databáze PLM, který je asociativní k fyzickému produktu. Každému fyzickému produktu je na platformě 3DEXPERIENCE Platform přiřazen jedinečný identifikátor objektu PLM. Objekty v databázi Simulation mají na platformě 3DEXPERIENCE Platform stejný identifikátor PLM jako fyzický produkt, ke kterému se vztahují.

Rozdíly mezi běžně používanými simulačními funkcemi

Následující tabulka shrnuje rozdíly mezi softwarem SOLIDWORKS a SOLIDWORKS Connected v rámci běžně používaných funkcí SOLIDWORKS.

Funkce Rozdíly v softwaru SOLIDWORKS Connected
Simulační studie Podporovány jsou pouze lineární statické studie pro díly a sestavy.
Uložení souborů s výsledky simulace (*.cwr) Soubory s výsledky simulace můžete ukládat lokálně nebo na platformu 3DEXPERIENCE Platform. Chcete-li uložit výsledky simulace na platformu 3DEXPERIENCE Platform, proveďte jeden z následujících kroků:
  • Klikněte pravým tlačítkem na nejvyšší uzel a vyberte možnost Uložit výsledky do 3DEXPERIENCE .
  • Klikněte pravým tlačítkem na Možnosti výsledků a vyberte možnost Uložit výsledky do 3DEXPERIENCE .
  • V dialogovém okně Statika – Možnosti vyberte možnost Uložit výsledky do 3DEXPERIENCE.
  • Po spuštění simulace klikněte pravým tlačítkem na položku Výsledky a vyberte možnost Uložit výsledky do 3DEXPERIENCE .
  • U nových studií klikněte na Výchozí možnosti > Řešič a výsledky > Uložit výsledky > 3DEXPERIENCE.
Výsledky simulace se uloží na platformu 3DEXPERIENCE Platform s přidruženým modelem SOLIDWORKS.

Zvolíte-li, aby byly výsledky uloženy na platformu 3DEXPERIENCE Platform, zobrazí se na nejvyšším uzlu simulační studie a na záložce simulační studie ikona .

Otevírání modelů SOLIDWORKS Modely SOLIDWORKS, které jste uložili na platformě 3DEXPERIENCE Platform, můžete vyhledat prostřednictvím horního vyhledávacího pole v podokně úloh 3DEXPERIENCE a načíst je přímo v SOLIDWORKS. Pokud jste spolu s modely SOLIDWORKS uložili na platformu 3DEXPERIENCE Platform také výsledky simulace, budou tyto výsledky k dispozici, jakmile aktivujte příslušnou simulační studii.

Nové funkce

Následující tabulka shrnuje funkce, které jsou dostupné pouze v softwaru SOLIDWORKS Connected.

Funkce v softwaru SOLIDWORKS Connected Popis
Služby 3DEXPERIENCE PLM

Podokno úloh 3DEXPERIENCE umožňuje ukládat a spravovat díly a sestavy SOLIDWORKS a také výsledky ze softwaru SOLIDWORKS Simulation na platformě 3DEXPERIENCE Platform.

Akce správy životního cyklu produktů (PLM), které lze v rámci souborů provádět Akce správy životního cyklu produktů lze v rámci souborů na platformě 3DEXPERIENCE Platform provádět prostřednictvím widgetu MySession v podokně úloh 3DEXPERIENCE. Další informace najdete také v části Základní akce správy životního cyklu produktu ve widgetu MySession.
Vyhledávání databázových objektů na platformě 3DEXPERIENCE Platform Obsah uložený do prostoru pro spolupráci lze vyhledat pomocí horního vyhledávacího pole v podokně úloh 3DEXPERIENCE. Můžete také použít nástroj Otevřít.
Kromě toho můžete na platformě 3DEXPERIENCE Platform použít Průzkumník vztahů a zobrazit si grafické znázornění vztahu mezi objektem databáze obsahujícím výsledky simulace a modelem SOLIDWORKS.