Topologická studie

Použijte studii topologie k prozkoumání iterací návrhu součásti, které splňují daný cíl optimalizace a geometrická omezení.

K dispozici v programu SOLIDWORKS Simulation Professional a SOLIDWORKS Simulation Premium.

Studie topologie provádí neparametrické optimalizace topologie dílů. Východiskem studie je maximální návrhový prostor (který představuje maximální přípustnou velikost pro součást); studie poté při optimalizaci zohlední veškerá působící zatížení, uchycení a výrobní omezení a hledá nové rozložení materiálu v mezích maximální povolené geometrie. Optimalizovaná součást splňuje všechny požadované mechanické a výrobní požadavky.

Například můžete optimalizovat díl mechanizmu otevírání automobilové kapoty, jak je zobrazen na obrázku níže v modré barvě, z hlediska síly a hmotnosti (obrázek byl poskytnut společností Ring Brothers LLC).

Se studií topologie můžete stanovit cíl návrhu pro nalezení nejlepšího poměru tuhosti a hmotnosti, minimalizaci hmoty nebo omezení maximálního posunutí součásti.
Začněte s cílem Nejlepší poměr tuhosti a hmotnosti, abyste získali počáteční optimalizovaný tvar vaší součásti.

Kromě cíle optimalizace definujete omezení návrhu k zajištění toho, aby byly splněny požadované mechanické vlastnosti, jako je například maximální prohýbání, procento odebrané hmoty a také výrobní procesy. Studie topologie proběhne úspěšně tehdy, jestliže návrh vzniklý z iteračního procesu splňuje veškeré zadané konstrukční a výrobní požadavky.

Ve správci PropertyManager Studie vyberte možnost Studie topologie.

V nastavení studie topologie je třeba definovat následující:

Model maximální velikosti

Vyberte jednotlivé tělo pro provedení optimalizace topologie. Na výchozí geometrii těla se odkazuje jako na Model maximální velikosti.

Jeden cíl

Cíl optimalizace určuje matematickou formulaci optimalizačního algoritmu. Klikněte ve stromu studie topologie pravým tlačítkem na položku Cíle a omezení. Ve správci PropertyManager Cíle a omezení vyberte některý z cílů optimalizace: Nejlepší poměr tuhosti a hmotnosti, Minimalizovat hmotu nebo Minimalizovat maximální posunutí.

Vyberete-li cíl Nejlepší poměr tuhosti a hmotnosti, bude se algoritmus snažit minimalizovat globální poddajnost modelu, která udává jeho celkovou ohebnost (opak tuhosti). Poddajnost definujeme jako součet deformační energie všech elementů.

Omezení

Omezení slouží k zúžení návrhového prostoru. Vynucují omezení u: procenta hmoty určené k odstranění, cílových hodnot pro napětí (FOS), maximální posunutí nebo frekvence Eigen pozorované v modelu. Optimalizace omezení se definuje ve správci PropertyManager Cíle a omezení. Uživatelské rozhraní filtruje typ omezení, které můžete použít, na základě vámi vybraného cíle.

Zachované oblasti

Tyto oblasti modelu budou z procesu optimalizace vyloučeny a zůstanou ve finálním tvaru zachovány v původním stavu. Geometrické entity, ve kterých aplikujete zatížení a uchycení, jsou ve výchozím nastavení zachovány. Chcete-li vybrat, které oblasti vyloučit z optimalizace, přejděte do Topologie > Možnosti > Nastavení zachované (zmrazené) oblasti . Chcete-li vybrat další plochy pro zachování, klikněte pravým tlačítkem na Řízení výroby a vyberte Přidat zachovanou oblast.

Řízení výroby

Geometrická omezení daná výrobními procesy zajišťují, aby bylo optimalizovaný díl možno vyrobit. Klikněte pravým tlačítkem na Řízení výroby a definujte povinné ovládací prvky, jako je například Směr odstranění formy, Ovládání tloušťky nebo Ovládání symetrie. Ve správci PropertyManager Směr odstranění formy můžete také použít omezení ražení k vytvoření děr celou tloušťkou dílu. Funkce Ovládání symetrie umožňuje zajistit nucenou symetrii polovin, čtvrtin nebo osmin optimalizované součásti.

V závislosti na nastaveních cíle optimalizace, řízení výroby, sítě, zatíženích a mezních podmínkách bude výsledkem procesu optimalizace přijatelný návrh, který je odvozeninou počátečního návrhového prostoru.