Místní nabídka pro zprávy

Následující položky nabídky se zobrazí, když klepněte pravým tlačítkem na zprávu.

Zobrazit

Zobrazí poslední uloženou zprávu. Tato volba neaktualizuje zprávu.

Publikovat

Znovu vygeneruje zprávu s včetně změn v modelu, nových obrázků a změn definice zprávy.

Upravit definici

Zobrazí dialogové okno Možnosti zprávy.

Zahrnout obrázek

Zobrazí PropertyManager Vložit obrázek.

Odstranit

Odstraní zprávu ze Simulation study tree.

Kopírovat

Zkopíruje zprávu do jiné studie stejného typu.