Zprávy o studiích

Chcete-li zdokumentovat všechny aspekty studie, můžete vytvořit zprávu. K hlavním prvkům zpráv patří:

Formáty zprávy

Vyberte z formátů zprávy, které jsou upraveny pro různé typy studií.

Části

Části zprávy jsou upraveny pro každý formát zprávy. Vyberte z výchozích částí. Výchozí části můžete upravit, nebo nastavit volby pro obsažení dalších dat. Typická zpráva obsahuje informace o studii, materiálech, zatíženích, uchyceních, výsledcích, atd.

Obrázky

Obrázky grafů ve složce Výsledky jsou automaticky zahrnuty do zprávy. Obrázky je také možné vkládat do libovolné části zprávy.

Formát

Publikujte zprávy ve formátu aplikace Microsoft Word.

Poznámky

  • Zprávy se automaticky neaktualizují, pokud změníte informace modelu nebo analýzy ani pokud aktualizujete výsledky. Chcete-li zprávu aktualizovat, musíte ji znovu publikovat.
  • Ve stromu simulace nelze přejmenovat zprávy ani obrázky ve zprávách.
  • Data reakční síly nejsou k dispozici pro uzemněné šrouby, elastické podpory a uzemněná ložiska.
  • Síly v pevném spoji těl nejsou k dispozici.