Generování zprávy

Následující postup představuje typický pracovního postupu při generování zprávy.

 1. Klepněte na nabídku Klepněte na položku (CommandManager Simulation).
 2. V dialogovém okně v poli Nastavení zprávy:
  1. Vyberte části, které má zpráva obsahovat. Zrušte výběry části, které mají být vynechány.
  2. Přidejte komentáře a přepínejte možnosti pro každou zahrnutou část. Vyberte položku v seznamu a potom aktualizujte informaci pod položkou Vlastnosti částí.
 3. Zadejte Záhlaví. Tyto informace se zobrazují na začátku zprávy a na začátku každé stránky.
    Návrhář  
    Společnost  
    URL  
    Logo Vyhledejte soubor *.bmp, *.gif, nebo *.jpg.
    Adresa  
    Telefon  
    Fax  
 4. Pod položkou Nastavení dokumentu:
  1. Aktualizujte Možnosti publikace zprávy a Název dokumentu.
  2. Chcete-li zprávu otevřít při publikování, vyberte volbu Zobrazit zprávu po vypracování.
  3. Chcete-li zkopírovat všechny vybrané obrázky, které byly přidány do složky Obrázky pomocí možnosti Zahrnout obrázek ve zprávě, vyberte Zahrnout obrázek ve zprávě.
 5. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li uložit změny a pokračovat v úpravě zprávy, klepněte na tlačítko Použít.
  • Chcete-li uložit změny a vygenerovat zprávu, klepněte na tlačítko Publikovat.
Chcete-li změnit výchozí části pro libovolný formát zprávy, klepněte na možnost Simulace > Možnosti . Na kartě Výchozí možnosti klepněte na položku Zpráva. Vyberte Formát zprávy, vyberte Části zpráv, nastavte možnosti a klepněte na tlačítko OK.

Dostupné šablony zpráv jsou umístěny ve složce SOLIDWORKS_install dir\Simulation\data\cwreports.

simulationreporttemplate_2003 Dostupná pro aplikaci Microsoft Word 2013 a dřívější verze.
simulationreporttemplate_2007 Dostupná pro aplikaci MicroSoft Word 2007 a pozdější verze.
simulationreporttemplate_dsstudy_2003 Zprávy designové studie. Dostupná pro aplikaci Microsoft Word 2013 a dřívější verze.
simulationreporttemplate_dsstudy_2007 Zprávy designové studie. Dostupná pro aplikaci MicroSoft Word 2007 a pozdější verze.
Můžete upravit styl, barvu a písmo jednotlivých studií a publikovat zprávu Simulation s vlastním vzhledem.