Nastavení umístění zpráv

Můžete nastavit výchozí umístění zprávy pro nové nebo existující studie.

Nastavení umístění zprávy pro nové studie

Nastavení výchozího umístění zprávy pro nové studie:

  1. Klepněte na Simulace > Možnosti.
  2. Na záložce Výchozí nastavení vyberte Zpráva.
  3. Pod položkou Možnosti publikování zprávy vyberte Určené uživatelem.
  4. Klepněte na Procházet (...), přejděte do požadované složky a klepněte na OK.
  5. Klepněte na OK.

Nastavení umístění zprávy pro existující studie

Nastavení umístění zprávy pro existující studie:

  1. Klepněte na nabídku Zpráva (CommandManager Simulation).
  2. V dialogovém okně zadejte nebo vyhledejte novou cestu Složky zprávy.
  3. Klepnutím na Použít změny uložíte.