Vložit obrázek

Vloží obrázky do zpráv. Vložené obrázky zachycují aktuální stav modelu, sítě nebo výsledků.

Jestliže se něco z toho změní, obrázky se při příštím publikování zprávy neaktualizují.

Tohoto správce PropertyManager otevřete jedním z následujících způsobů:

  • Ve stromu Simulation klepněte pravým tlačítkem na Zahrnout obrázek.
  • Klepněte na nabídku Zahrnout obrázek ve zprávě (CommandManager Simulation).
Jakmile klepnete na , zobrazí se obrázek ve stromu Simulation pod vybranými zprávami a ve složce Obrázky v nabídce Zpráva. Část zprávy asociovaná s obrázkem se zobrazí v závorkách za názvem obrázku.

Abyste viděli nové obrázky ve zprávě, je nutné zprávu publikovat.

Typ obrázku

  Aktuální pohled Vloží aktuální obrázek do grafické plochy, obrázku sítě nebo obrázku výsledku.
  Souboru obrázku Umožňuje vybrat soubor .bmp, .gif, .png nebo .jpg.

Zahrnout do zprávy

  Název zprávy Umožní vám vybrat zprávy, do kterých se má obrázek vložit.
  Řez Nastaví část zprávy, kam se má přidat obrázek.

Vlastnosti

  Titulek Zobrazí se pod obrázkem a na seznamu obrázků.
  Komentáře Zobrazí se pod nadpisem obrázku.

Popisy

(Dostupné, pokud je vybrána volba Aktuální pohled.)

Umožňuje vám určit, které popisy zatížení, uchycení, konektoru se mají zahrnout v obrázku. Popisy jsou odvozeny z definice odpovídajícího zatížení, uchycení nebo konektoru.

Popis lze přetažením přesunout.
  Název prvku Zobrazí vybrané popisy na grafické ploše.
  Zvýraznit entity prvku Zobrazuje všechny entity prvku, které definují zatížení, uchycení a konektory.
  Skrýt všechny symboly Skryje značky zatížení, uchycení a konektoru.

Možnosti

(Dostupné, pokud je vybrána volba Aktuální pohled.)

Před přidáním obrázku klepnutím na tlačítko upravte orientaci modelu a přibližte jej na požadovanou úroveň zvětšení.
Pohled modelu Na grafické ploše zachytí aktuální pohled.
Pohled sítě Zachytí vybraný obrázek sítě ze seznamu. Tato volba je dostupná pouze v případě, že existuje síť. Pokud neexistují obrázky sítě, software vytvoří obrázek sítě modelu. Chcete-li zobrazit obrázek v grafické ploše, klepněte na Aktivovat.
Výsledné obrázky Zachytí vybraný výsledný obrázek ze seznamu. Tato volba je dostupná pouze v případě, že existují výsledky. Chcete-li zobrazit obrázek v grafické ploše, klepněte na Aktivovat.

Vložení obrázku do všech zpráv

Chcete-li vložit obrázek do všech zpráv, klepněte pravým tlačítkem na obrázek ve složce Obrázky a pak klepněte na možnost Zahrnout do všech zpráv.

Odstranit obrázek ze zprávy

  • Chcete-li odstranit obrázek ze zprávy, klepněte na něj pravým tlačítkem a vyberte Odstranit ze zprávy.
  • Chcete-li obrázek odstranit ze složky Obrázky a ze všech zpráv současně, klepněte pravým tlačítkem na obrázek ve složce Obrázky a pak klepněte na možnost Odstranit.