Možnosti zprávy

  Formáty zpráv Zvolte formát zprávy. Formáty zprávy se upravují podle typu studie. Do seznamu není možné přidat nové formáty. K dispozici jsou formáty:
  • Formát statické studie
  • Formát frekvenční studie
  • Formát studie analýzy zborcení
  • Formát teplotní studie
  • Formát designové studie
  • Formát nelineární studie
  • Formát studie pádové zkoušky
  • Formát únavové studie
  • Formát dynamické studie
  • Formát studie tlakové nádoby
Chcete-li změnit výchozí části libovolného formátu zprávy, klikněte postupně na položky Simulace > Možnosti . Na kartě Výchozí možnosti klikněte na položku Zpráva. Vyberte Formát zprávy, vyberte Části zpráv, nastavte možnosti a klikněte na tlačítko OK.
  Části zpráv Části zprávy se upravují podle typu zprávy. Viz téma Části zpráv, kde naleznete dostupné možnosti pro různé části v tématu. Vyberte nebo zrušte výběr části zprávy, tím ji zahrnete nebo vyloučíte ze zprávy.
  Vlastnosti částí Nastavitelné informace mezi Vlastnostmi části se liší podle vybrané části zprávy. Tyto části můžete upravit nebo nastavit volby pro obsažení dalších dat.

Záhlaví

  Návrhář  
  Společnost  
  URL  
  Logo Vyhledejte soubor *.bmp, *.gif, nebo *.jpg.
  Adresa  
  Telefon  
  Fax  

Možnosti publikování zprávy

  Složka zprávy Slouží k zadání umístění složky se souborem zprávy. V případě potřeby vyhledejte a zadejte novou cestu.
  Název dokumentu Zadejte název souboru zprávy.
  Formát papíru

Letter (8.5 " x 11 ")

Zpráva se vytiskne na papír formátu Letter (8.5 x 11 palců).

A4 (8.27 " x 11.69 ")

Zpráva se vytiskne na papír standardního formátu A4 (297 mm x 210 mm).

  Zobrazit zprávu po vypracování Když vyberete Publikovat, zpráva se otevře. Pokud není tato volba vybrána, zprávu můžete otevřít tak, že na ni poklepete ve stromu studie simulace.

Tlačítka

  Publikovat Uloží změny ve zprávě, vytvoří zprávu, zavře dialogové okno a otevře zprávu v případě, že je vybraná volba Zobrazit zprávu o publikaci.
  Použít Uložte změny do zprávy, aniž byste ji publikovali.
  Storno Zavře dialogové okno bez uložení změn ve zprávě.