Části zprávy

Ke většině částí zprávy můžete přidat komentáře do pole Vlastnosti částí Komentáře. Pro některé části se dají nastavit další volby (viz níže). Většina těchto voleb je srozumitelná a jsou zde uvedeny jen pro kompletnost.

Tato tabulka znázorňuje části zprávy pro každý formát zprávy.
 
Popis X X X X X X X X X X
Předpoklady X X X X X X X X X X
Informace o modelu X X X X X X X X X X
Vlastnosti studie X X X X X X X X X X
Jednotky X X X X X X X X X X
Nastavení designové studie         X          
Vlastnosti materiálu X X X X   X X X X  
Tepelná zatížení       X            
Zatížení & uchycení X X X     X     X X
Definice konektoru X X X     X     X  
Kontakt X X X X   X X   X  
Informace o síti X X X X   X X   X  
Výsledky čidla X X X X   X     X X
Výsledné síly X         X        
Nosníky X         X        
Výsledky studie X X X X X X X X X X
Závěr X X X X X X X X X X
Dodatek X X X X X X X X X X

Popis

Uživatelem definované komentáře

Předpoklady

Uživatelem definované komentáře

Informace o modelu

 • Názvy všech odkazovaných součástí a podsestav
 • Název konfigurace použité ve studii
 • Cesta ke všem uvedeným dokumentům
 • Datum opravy a poslední úpravy
 • Fyzikální vlastnosti každého těla
 • Informace o vrstvách v kompozitech

Vlastnosti studie

 • Informace o řešení včetně názvu studie, typu analýzy a typu sítě
 • Informace o řešiči použitém ve studii
 • Možnosti řešiče včetně vlastností vybrané studie
 • Složka výsledků

Jednotky

Systém jednotek pro:

 • Délka/posun
 • Teplota
 • Úhlová rychlost
 • Napětí/tlak

Nastavení designové studie

Vlastnosti materiálu

 • Detaily materiálu jakými jsou název, mez kluzu, pevnost v tahu
 • Hodnoty a graf tabulky materiálu
 • Popisné informace pro uživatelem definované materiály
 • Vlastnosti vlastního materiálu definované uživatelem pro uživatelem definované materiály.

Tepelná zatížení

Názvy, obrázky a detaily tepelného zatížení

Zatížení & uchycení

 • Názvy, obrázek, detaily uchycení a výslední síly
 • Názvy, obrázky a detaily zatížení
 • Hodnoty a grafy zatížení pro přechodové analýzy

Definice konektoru

 • Typy konektorů a detaily
 • Síly konektoru

Kontakt

Typy kontaktů, obrázky a vlastnosti

Informace o síti

 • Detaily sítě a obrázek
 • Zjemnění sítě (název, obrázek a detaily)

Výsledky čidla

Názvy, umístění a detaily čidel

Výsledné síly

 • Reakční síly
 • Reakční momenty

Nosníky

Vyberte tuto možnost, aby byly zahrnuty síly a napětí u položek:

 • Spoje
 • Konce
 • Extrémní hodnoty
 • Celková délka

Výsledky studie

Zahrnuje obrázky všech grafů ze složky Výsledky. Pokud zaškrtnutí zrušíte, budete moci ručně přidat požadované obrázky pomocí funkce Vložit obrázek.

Závěr

Dodatek

Obsahuje dodatek s vloženými nebo propojenými externími daty.

Vložení uživatelem definované části

Do zprávy lze přidat dodatek, který obsahuje vlastní část.

 1. Zvolte Dodatek.
 2. Pod položkou Vlastnosti částí zadejte název nebo přidejte komentář.
 3. Chcete-li přidat soubor, vyberte Externí data, Vložit nebo Propojit a potom vyhledejte soubor. K dispozici jsou běžné soubory systému SOLIDWORKS, aplikací Microsoft Office a obrázky.
 4. Klepnutím na Použít uložte změny a pokračujte v úpravě zprávy, nebo klepněte na Publikovat a vygenerujte zprávu.