Kontrola koeficientu bezpečnosti

K vyhodnocení koeficient bezpečnosti v každém uzlu podle kritéria selhání použijte Průvodce pro koeficient bezpečnosti.

Můžete vytvořit obrázek rozložení koeficientu bezpečnosti v modelu nebo pouze obrázek oblastí modelu s koeficientem bezpečnosti menším než je zadaná hodnota.

Oblasti s hodnotou FOS (koeficient bezpečnosti) menší než 1 jsou zobrazeny červeně (nebezpečné oblasti). Modré oblasti značí bezpečné oblasti. Rozložení FOS (faktor bezpečnosti)

Velké koeficienty bezpečnosti v oblasti značí, že v této oblasti můžete ušetřit materiál odebráním. U řady analýzy se vyžaduje minimální koeficient bezpečnosti mezi 1,5 a 3,0.

  • Hodnota koeficientu bezpečnosti menší než 1,0 znamená, že materiál v daném místě nevydržel zatížení.
  • Hodnota koeficientu bezpečnosti přesně 1,0 naznačuje, že materiál v daném místě právě začal selhávat.
  • Hodnota koeficientu bezpečnosti větší než 1,0 znamená, že materiál v daném místě je bezpečný.
  • Materiál v daném místě začne selhávat tehdy, když na díl použijete nová zatížení, jejichž velikost se rovná hodnotě aktuálního zatížení vynásobené výsledným koeficientem bezpečnosti za předpokladu, že napětí/namáhání zůstanou v lineárním rozmezí.