Zatížení a uchycení

Zatížení a uchycení jsou potřebná k určení provozních podmínek modelu. Výsledky analýzy přímo závisí na zadaných zatíženích a uchyceních. Zatížení a uchycení jsou použita pro geometrické entity jako prvky, které jsou plně asociativní s geometrií a automaticky přizpůsobovány geometrickým změnám.

Pokud například použijete tlak P na plochu A 1 , ekvivalentní síla použitá na plochu je PA 1 . Pokud upravíte geometrii tak, že se velikost plochy změní na A 2 , ekvivalentní síla se automaticky změní na PA 2 . Po libovolné změně v geometrii týkající se aktualizace zatížení a uchycení je nutné znovu vygenerovat síť.

Při tvorbě studie program vytvoří složky UchyceníExterní zatížení ve stromu studie simulace. Software přidá položku ve složce Uchycení nebo Externí zatížení pro každé uchycení nebo zatížení, které je definováno na jedné nebo více entitách.

Dostupné typy zatížení a uchycení závisí na typu studie. Zatížení nebo uchycení lze použít pomocí příslušného správce PropertyManager přístupného klepnutím pravým tlačítkem na složku Uchycení nebo Externí zatížení ve stromu studie simulace nebo klepnutím na příkaz Simulace > Zatížení/Uchycení . Jiné typy strukturálních zatížení jsou dostupné přes speciální funkce, jako je import zatížení ze SOLIDWORKS Flow Simulation nebo SOLIDWORKS Motion.

Zatížení nebo uchycení lze použít také výběrem požadované funkce ze správce CommandManager Simulace nebo panelu nástrojů Simulace.

Definování studií můžete urychlit přetahováním složek UchyceníExterní zatížení z jedné studie na jinou kompatibilní kartu Studie simulace. Studie lze rovněž duplikovat.