Možnosti simulace

Možnosti systému Simulation umožňují přizpůsobení funkcí systému Simulation. Všechny možnosti softwaru Simulation jsou uloženy v registrech. Změny se projeví po klepnutí na tlačítko OK v dialogovém okně Možnosti.

Možnosti systému Aplikovat na všechny studie ve všech dokumentech.
Výchozí možnosti Aplikovat na nové studie. Nastavení pro Výchozí obrázky aplikuje na studie bez existujících složek výsledků (šablona).

Každá karta uvádí seznam možností ve formě stromu po levé straně dialogového okna. Po klepnutí na položku ve stromu se zobrazí odpovídající možnosti na pravé straně dialogového okna. Záhlaví okna zobrazuje název záložky kombinovaný s názvem okna možností.

Jak zobrazit dialogové okno Možnosti:

Klepněte na Simulace > Možnosti.