Poradce simulace

Poradce simulace je sada nástrojů, které vás provází procesem analýzy. Pomocí série otázek tyto nástroje shromažďují potřebná data pro provedení analýzy. Poradce simulace obsahuje:

Poradce simulace Doporučuje typy studií a očekávané výstupy. Pomáhá při definování čidel a automaticky vytváří studie.
Poradce pro těla a materiály Umožní vám určit způsob zacházení s těly v rámci dílu nebo sestavy a aplikovat materiály v součástech.
Poradce vzájemných působení Definuje interní interakce mezi tělesy v modelu a externí interakce mezi modelem a prostředím. Vzájemné působení zahrnuje zatížení, uchycení, konektory a kontakty.
Poradce vytvoření a spuštění sítě Pomůže vám určit síť a spustit studii.
Poradce výsledků Nabízí tipy pro interpretaci a zobrazení výstupu simulace. Pomáhá také určit, zda může frekvence nebo zborcení působit problémy.

Poradce simulace spolupracuje s rozhraním SOLIDWORKS Simulation tak, že spustí příslušný PropertyManager a nabízí spojení s tématy online nápovědy pro další informace. Poradce simulace vás provede pracovním postupem analýzy, od určení typu studie až po analyzování výstupu simulace. Během provádění pracovního postupu, použijete každého individuálního Poradce, záleží na vašich požadavcích.

Spuštění Poradce simulace

Jak spustit Poradce simulace:

Klikněte na položku Poradce simulace (CommandManager Simulace).
V podokně úloh se zobrazí záložka Poradce simulace .

Přístup k individuálním poradcům

Přístup k individuálním poradcům:

Klepněte na jednu z následujících možností ve správci CommandManager Simulace:
Volba Popis
Studie Otevření Poradce simulace
Uchycení Přístup k části Uchycení Poradce vzájemného působení
Externí zatížení Přístup k části Zatížení Poradce vzájemného působení
Připojení Přístup k části Připojení Poradce vzájemného působení
Výsledky Přístup k Poradci výsledků