Přehled sledování trendu

Sledování trendu usnadňuje zjišťování trendů ve výsledcích z různých iterací statické studie. Výsledky jsou zobrazeny způsobem, který porovnává základnu s následnými iteracemi.

K dispozici v aplikaci SOLIDWORKS Simulation Standard, SOLIDWORKS Simulation Professional a SOLIDWORKS Simulation Premium.

K hlavním prvkům zpráv patří:

 • Deník trendu uvádí detaily týkající se základny a každé iterace.
 • Grafy zobrazí trend v důležitých výsledných množstvích. Lze zobrazit jeden z výchozích grafů nebo přidat graf sledování dat.
 • Galerie zobrazí obrázky posunu a napětí pro každou iteraci.
 • Funkce vrácení zpět umožňuje obnovit model do konkrétní iterace.
 • Přidání iterací automaticky nebo ručně při spuštění studií nebo scénářů návrhu.
 • iterace

Obvyklý pracovní postup:

 1. Spusťte statickou studii.
 2. Klepněte pravým tlačítkem na studii a výběrem příkazu Sledování trendu zapněte tuto funkci.
 3. Klepněte pravým tlačítkem na Sledování trendu a vyberte možnost Zadat základnu.

  Aktuální výsledky se stanou základnou (iterací 1) pro hmotnost, posun, napětí atd.

 4. Změňte geometrii, zatížení, uchycení nebo libovolné další prvky.
 5. Klepněte pravým tlačítkem na sledování trendu a výběrem příkazu Přidat graf sledování dat přidejte nový snímač dat simulace citlivý na pracovní postup pro sledování výsledků.
 6. Spusťte statickou studii.

  Ve výchozím nastavení software přidá nové výsledky do sledovaných iterací jako novou iteraci.

 7. Zkontrolujte výsledky:
  • Klepněte pravým tlačítkem na sledování trendu a výběrem příkazu Galerie pohledů zobrazte změny v posunu a napětí.
  • Poklepáním na jeden z grafů, například Hmota můžete iterace porovnat se základnou.
  • Poklepáním na Deník trendu si můžete zobrazit zprávu.
Informace sledování trendu lze vypnout a odstranit. Klepnutím pravým tlačítkem na název studie a výběrem příkazu Odstranit sledování trendu odstraníte sledování trendu ze stromu studie simulace.