Zobrazení výsledků analýzy

Výsledky zobrazíte po spuštění studie. Při zobrazení výsledků můžete vygenerovat obrázky, seznamy, grafy a zprávy vycházející z typů studie a výsledku.