Možnosti interakcí

Podmínky interakcí určují, jak na sebe budou součásti vzájemně působit během simulací. Např. v dokumentu sestavy lze některé součásti spojovat navzájem a další součásti mohou přijít do kontaktu pod zatížením.

Definice interakcí jsou dostupné pro dokumenty sestavy a vícetělových součástí. Interakce lze aplikovat na tyto simulační studie:
  • Statické
  • Frekvence
  • Vzpěr
  • Teplotní
  • Nelineární
  • Dynamické
  • Pádová zkouška

Aby byla simulace úspěšná, podmínky interakce, které aplikujete v rámci studie, musí simulovat skutečné chování součástí.

Zadává se typ interakcí mezi součástmi na třech úrovních:

Globální interakce

Definuje podmínky, které platí na všechny součásti v aktivním dokumentu. Výchozí globální podmínky interakcí se zadávají v dialogovém okně Možnosti simulace > Výchozí možnosti > Interakce.

Interakce součásti

Definuje podmínky, které platí na vybrané součásti v PropertyManageru Interakce součásti.

Místní interakce

Definuje podmínky, které platí na vybrané sady geometrických entit v PropertyManageru Místní interakce.

Ve stromu simulační studie uvádí složka Spojení všechny definice interakcí ve složkách Kontaktní sady a Kontakty součástí.
  • Nastavení místních interakcí jsou nadřazená interakcím na úrovni součásti a interakce na úrovni součásti jsou nadřazené interakcím na globální úrovni.
  • Výchozí podmínky na globální úrovni platí na všechny součásti bez definovaných interakcí na místní úrovni nebo na úrovni součásti.
  • Libovolná změna v podmínkách interakce vyžaduje obnovení sítě modelu.