Materiály pro simulaci

Před spuštěním studie je nutné definovat všechny potřebné vlastnosti materiálů, které jsou vyžadovány odpovídajícím typem analýzy. Všechny vlastnosti materiálů můžete definovat pomocí dialogu Materiál. Například pro statické a frekvenční studie a studie zborcení je vyžadován modul pružnosti, zatímco pro teplotní studie je potřeba tepelná vodivost.

V okně Materiál lze vytvářet a upravovat vlastní materiály a knihovny, používat materiály z knihovny materiálů SOLIDWORKS a zakládat oblíbené materiály.

V dialogu Materiál jsou vlastnosti zvýrazněny tak, aby byly vidět povinné a volitelné vlastnosti. Červený popis označuje, že vlastnost je pro aktivní typ studie a model materiálu povinná. Modrý popis označuje volitelnou vlastnost.

Vlastnosti materiálů můžete definovat kdykoliv před spuštěním analýzy. Definováním materiálu v softwaru Simulation se neaktualizuje materiál přiřazený ke CAD modelu v softwaru SOLIDWORKS.
Použití materiálu na těleso v programu Simulation zobrazí těleso ve studii pomocí vzhledu materiálu.

Zdrojem vlastností materiálů pro software SOLIDWORKS je Metals Handbook Desk Edition (2. vydání), ASM International.