Ukryj spis treści

Menedżer właściwości PropertyManager Żebro

Menedżer właściwości PropertyManager Żebro pojawia się kiedy tworzymy nową operację żebra lub edytujemy istniejącą operację żebra.

Aby otworzyć tego menedżera właściwości PropertyManager, należy:

Kliknąć Żebro (pasek narzędzi Operacje) lub Wstaw > Operacje > Żebro.

Ten menedżer właściwości PropertyManager steruje następującymi właściwościami:

Parametry

Niektóre pola, które przyjmują numeryczne dane wejściowe, umożliwiają tworzenie równań poprzez wprowadzenie = (znaku równości) i wybranie z rozwijanej listy zmiennych globalnych, funkcji oraz właściwości pliku. Zobacz Bezpośrednie wprowadzenie równań w menedżerach właściwości PropertyManager.
  Grubość Dodaje grubość do wybranej strony szkicu. Należy wybrać jedną z poniższych opcji:

offset_above.pngPierwsza strona

Dodaje materiał tylko do jednej strony szkicu.

Obydwie strony

Dodaje materiał po obydwu stronach szkicu.

Druga strona

Dodaje materiał tylko do drugiej strony szkicu.

Grubość żebra

Jeżeli dodamy pochylenie, można ustawić grubość na płaszczyźnie szkicu lub interfejsie ściany. Należy wybrać jedną z poniższych opcji:

Na płaszczyźnie szkicu

Na interfejsie ściany

  Kierunek wyciągnięcia

Szkic dla żebra z użyciem otwartych konturów szkicu na płaszczyźnie równoległej.

Należy wybrać jedną z poniższych opcji:

Równolegle do szkicu

Tworzy wyciągnięcie żebra równolegle do szkicu.Normalnie do szkicu

Tworzy wyciągnięcie żebra normalnie do szkicu.  Odwrócenie strony materiału Zmienia kierunek wyciągnięcia.
   
Pochylenie Wł/Wył Dodaje pochylenie do żebra. Ustawić Kąt pochylenia, aby określić stopnie pochylenia.

Pochylenie na zewnątrz (Dostępne po wybraniu opcji Pochylenie Wł/Wył).

Tworzy kąt pochylenia na zewnątrz. Jeżeli opcja jest wyczyszczona, tworzy kąt pochylenia do wewnątrz.

  Typ

Należy utworzyć szkic na płaszczyźnie która jest odsunięta od płaszczyzny części bazowej.

Należy wybrać jedną z poniższych opcji:

Liniowy

Tworzy żebro, które wydłuża kontury szkicu normalnie do kierunku szkicu, aż do napotkania granicy.Naturalne

Tworzy żebro, które wydłuża kontury szkicu kontynuując z tym samym równaniem konturu aż do napotkania granicy. Na przykład jeżeli szkic jest łukiem okręgu, Naturalne wydłuża żebro używając równanie okręgu aż do napotkania granicy.

W tym przykładzie żebro rozciąga się z konturu łuku, przy użyciu równania okręgu aż do zetknięcia się z granicą, formując okrąg. Drugi koniec szkicu rozciąga się przy użyciu równania linii aż do zetknięcia się z granicą.

  Wybrany obiekt (dostępne dla części wieloobiektowych) Po utworzeniu szkicu z żebra, należy wybrać obiekt.
  Następne odniesienie (dostępne po wybraniu Równolegle do szkicu dla Kierunek wyciągnięcia i Pochylenie Wł/Wył) Przełącza kontury szkicu, tak że możemy wybrać jeden do użycia jako kontur odniesienia, na którym oparte będzie pochylenie.

Przykład: Operacja żebra z pochyleniem konturu odniesienia

Wybrane kontury

Wybrane kontury Wyświetla listę konturów szkicu używanych do utworzenia operacji żebra.


Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Menedżer właściwości PropertyManager Żebro
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.