Expand WprowadzenieWprowadzenie
Expand AdministracjaAdministracja
Expand Interfejs użytkownikaInterfejs użytkownika
Expand Podstawy SOLIDWORKSPodstawy SOLIDWORKS
Expand Przejście z 2D do 3DPrzejście z 2D do 3D
Expand ZłożeniaZłożenia
Expand CircuitWorksCircuitWorks
Expand KonfiguracjeKonfiguracje
Expand SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Expand Design CheckerDesign Checker
Expand Badania projektu w SOLIDWORKSBadania projektu w SOLIDWORKS
Expand Opisywanie szczegółów i rysunkiOpisywanie szczegółów i rysunki
Expand DFMXpressDFMXpress
Expand DriveWorksXpressDriveWorksXpress
Expand FloXpressFloXpress
Expand Wymiana danych SLDXMLWymiana danych SLDXML
Expand Import i eksportImport i eksport
Expand Wyświetlanie modeluWyświetlanie modelu
Expand Projektowanie formProjektowanie form
Expand Badania ruchuBadania ruchu
Collapse Części i operacjeCzęści i operacje
Expand CzęściCzęści
Expand MateriałyMateriały
Expand Części wieloobiektoweCzęści wieloobiektowe
Expand Sterowanie częściSterowanie części
Expand Stany wyświetlania w częściachStany wyświetlania w częściach
Collapse OperacjeOperacje
Pasek narzędzi Operacje
Expand Związki rodzic/potomekZwiązki rodzic/potomek
Używanie narzędzi tnących
Opis menedżera wyboru SelectionManager
Wybieranie operacji na podstawie liczby boków
Expand FeatureXpert OperacjiFeatureXpert Operacji
Typy statusu końca
Expand Zamrażanie operacjiZamrażanie operacji
Expand Widma brakujących odniesieńWidma brakujących odniesień
Expand GranicaGranica
Sfazowania
Expand KrzyweKrzywe
Expand WycięciaWycięcia
Expand DeformacjeDeformacje
Kopuła
Expand PochyleniaPochylenia
Expand WyciągnięciaWyciągnięcia
Expand MocowaniaMocowania
Expand FeatureWorksFeatureWorks
Expand ZaokrągleniaZaokrąglenia
Expand GięciaGięcia
Expand Swobodne formowanieSwobodne formowanie
Expand OtworyOtwory
Expand OdciśnięciaOdciśnięcia
Expand Operacje z bibliotekiOperacje z biblioteki
Expand Wyciągnięcia po profilachWyciągnięcia po profilach
Collapse Szyki i odbicia lustrzaneSzyki i odbicia lustrzane
Expand Sterowanie i modyfikacja szykówSterowanie i modyfikacja szyków
Collapse Typy szykówTypy szyków
Expand Szyki oparte na krzywejSzyki oparte na krzywej
Expand Szyki linioweSzyki liniowe
Expand Szyki kołoweSzyki kołowe
Szyki oparte na szkicu
Szyki oparte na tabeli
Zapisywanie i ładowanie szyków opartych na tabeli
Expand Operacja LustroOperacja Lustro
Expand Wzory wypełnieniaWzory wypełnienia
Collapse Szyki zmienneSzyki zmienne
Tabele szyku
Tworzenie szyku zmiennego
Menedżer właściwości PropertyManager Szyk zmienny
Expand Oznaczenia szykówOznaczenia szyków
Expand ObrotyObroty
Expand ŻebraŻebra
Expand SkaleSkale
Expand SkorupySkorupy
Expand PowierzchniePowierzchnie
Expand Wyciągnięcia po ścieżceWyciągnięcia po ścieżce
Expand PogrubieniePogrubienie
Expand Narzędzia dla operacjiNarzędzia dla operacji
Zawijaj
Expand Geometria odniesieniaGeometria odniesienia
Expand Wyznaczanie trasyWyznaczanie trasy
Expand Arkusz blachyArkusz blachy
Expand SimulationSimulation
Expand SimulationXpressSimulationXpress
Expand SzkicowanieSzkicowanie
Expand Produkty SustainabilityProdukty Sustainability
Expand SOLIDWORKS MBDSOLIDWORKS MBD
Expand SOLIDWORKS UtilitiesSOLIDWORKS Utilities
Expand TolerancjeTolerancje
Expand TolAnalystTolAnalyst
Expand ToolboxToolbox
Expand Konstrukcje spawaneKonstrukcje spawane
Expand Workgroup PDMWorkgroup PDM
Expand Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemów
Glosariusz
Ukryj spis treści

Tabele szyku

W przypadku szyków zmiennych wymiary oraz ich wartości są przechowywane w tabelach.

Tabela umożliwia:

 • Kopiowanie i wklejanie danych z arkusza kalkulacyjnego lub pliku źródłowego rozdzielonego tabulatorami do tabeli szyku i odwrotnie. Operacja wklejania wyklucza jednostki podczas wklejania do arkusza kalkulacyjnego i dodaje jednostki podczas wklejania z arkusza kalkulacyjnego do tabeli szyku SOLIDWORKS.
 • W komórkach tabeli należy używać równań. Równania są rozwiązywane po ich zapisaniu i nie można ich edytować ani używać jako odniesień.
Funkcje dostępne w równaniach tabeli szyku
+ Dodaj
- Odejmij
/ Podziel
* Pomnóż
ABS(X) Wartość bezwzględna X
COS(X) Cosinus X
EXP(X) E podniesione do potęgi X
INT(X) Część całkowita X
LOG(X) Logarytm X o podstawie 10
PI Wartość pi
SIN(X) Sinus X
SQRT(X) Dodatni pierwiastek kwadratowy z X
TAN(X) Tangens X

Tworzenie i edytowanie tabel szyku

Nie można edytować operacji źródłowych w tabelach szyku, ale można wybrać komórki z operacjami źródłowymi w celu skopiowania lub automatycznego uzupełnienia.

Operacje obsługiwane podczas tworzenia lub edytowania tabeli szyku:

Dodaj wystąpienia szyku Wprowadzić wartość dla Liczba wystąpień do dodania i kliknąć Dodaj wystąpienia .
Dodaj wymiar do zróżnicowania Wybrać wymiar w obszarze graficznym. Jeżeli wymiar nie pojawia się w obszarze graficznym, upewnić się, że geometria rodzica jest wybrana w opcji Geometria odniesienia do źródeł zależności w menedżerze właściwości PropertyManager.
Usuń kolumnę lub wiersz Kliknąć prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny lub wiersza, a następnie kliknąć Usuń .
Przeniesiemy kolumnę Kliknąć nagłówek kolumny i przeciągnąć do żądanej lokalizacji. Nie można oddzielić wymiarów, które są potomkami tego samego szkicu rodzica lub tej samej operacji rodzica.
Skopiuj wartość do dodatkowych komórek tabeli
 1. Wybrać komórkę z żądaną wartością.

 2. Ustawić wskaźnik myszy na białym okręgu i poczekać, aż wskaźnik zmieni się na . Przeciągnąć, aby rozwinąć wybór na dodatkowe komórki kolumny.
Automatycznie uzupełnij szyk arytmetyczny
 1. Wybrać co najmniej dwie komórki zgodne z szykiem do powielenia.
 2. Ustawić wskaźnik myszy na białym okręgu i poczekać, aż wskaźnik zmieni się na .

  Przeciągnąć, aby rozwinąć wybór na dodatkowe komórki kolumny.

  Szyk arytmetyczny zostanie powielony do zaznaczonych komórek.

Automatycznie uzupełnij szyk powtarzający się
 1. Wybrać co najmniej dwie komórki zgodne z szykiem do powielenia.
 2. Ustawić wskaźnik myszy na białym okręgu i poczekać, aż wskaźnik zmieni się na .

  Wcisnąć klawisz Ctrl i, nie zwalniając go, przeciągnąć, aby rozwinąć wybór na dodatkowe komórki kolumny.

  Szyk powtarzający się zostanie powielony do zaznaczonych komórek.

Podgląd szyku Kliknąć Aktualizuj podgląd. Oprogramowanie oblicza każde wystąpienie szyku. Większa liczba wystąpień wydłuża czas obliczeń.
Pomiń wystąpienie szyku Wybrać Wystąpienia do pominięcia.


Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Tabele szyku
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.